Les orientations de la revue Rébellion : Autonomie – Anticapitalisme – Communauté ( Version polonaise/wersja polska)

Rébellion to europejski magazyn rewolucyjnych socjalistów założony w 2002 roku. Jest efektem wspólnych dążeń do budowy radykalnej antykapitalistycznej autonomii.

Nasze Praktyki

Naszym celem jest zjednoczenie idei i akcji bezpośredniej. Zrozumienie rozwoju społeczeństwa, jego złożoności i znalezienie sposobu, aby doprowadzić do zmian – to jest celem tego magazynu. W celu teoretycznego i skutecznego zorganizowania naszej walki prezentujemy następujące cele indywidualnie i zbiorowo.

Działamy poza prawicą i lewicą, odrzucamy stare podziały, wzywamy do wspólnych działań przeciwko systemowi. Przy użyciu dostępnych nam środków staramy się doprowadzić do powstania radykalnej alternatywy.

Bez dogmatycznego programu wspieramy teoretyczne rozwiązania wynikająca z codziennego doświadczenia walki naszych ludzi, odrzucamy sekciarski dogmatyzm.

Rébellion jest politycznym narzędziem dostarczającym środków do akcji bezpośredniej. Nasze publikacje łączą indywidualności i grupy w zależności od ich możliwości i chęci do podjęcia akcji na różnych frontach.

Nasze Postulaty

Jesteśmy spadkobiercami długiej, emancypacyjnej walki europejskich robotników, przeciwko kapitalistycznej dominacji i alienacji.

Opowiadamy się za socjalizmem, który jest spoiwem tożsamości wszystkich ludzi w Europie związanych pochodzeniem i przeznaczeniem. Odrzucamy centralistyczny nacjonalizm i jego karykaturę mikro – nacjonalizm.

W celu wprowadzenia prawdziwej i unikalnej wersji socjalizmu, odrzucamy biurokratyczny, państwowy socjalizm. Wspieramy wszelkie rodzaje demokracji uczestniczącej, organicznej oraz bezpośredniej w państwie federalnym

Uważamy brukselską Europę za kpinę z europejskiej suwerenności, opozycję do idei subsydiarności, będącej jedyną drogą do odbudowania prawdziwych więzi społecznych.

Opowiadamy się za antyrasizmem. Masowa imigracja jest tragedią zarówno dla Europejczyków, jak i imigrantów, wszystkich ofiar globalnego kapitalizmu, którego jedynym celem jest rozwój i mnożenie zysków.

Jesteśmy przeciwko niszczeniu natury w imię zysku, opowiadamy się za rewolucyjną ekologią. Jesteśmy przeciw dehumanizacji naszego życia w imię „postępu” dyktowanego potrzebami rynku oraz walczymy z techniczną alienacją (odrzucamy transhumanizm oraz inne sposoby ingerencji w życie)

Federalistyczna Europa respektująca narody, ludzi, regiony, lokalne społeczności i kultury to nasz model. Europa, którą można nazwać imperialną będącą w opozycji do imperialistycznej.

Wspieramy walkę wszystkich ludzi na całym świecie przeciwko niszczeniu różnorodności oraz przeciwko kapitalistycznej eksploatacji, której USA jest głównym, ale nie jedynym przedstawicielem.

Nasza redakcja

Nasz magazyn jest wynikiem dobrowolnej, niezależnej i kolektywnej pracy – pisania, konceptualizacji i dyfuzji. Opieramy się tylko na naszych silnych stronach, aby prezentować idee oraz wartości.

Praca redakcyjna jest partycypacyjna, teksty niepodpisane są wyrazem myśli całego zespołu..

Wywiady i podpisane artykuły nie reprezentują całościowej linii redakcji, jednak prezentują otwartą debatę wywodzącą się z wolnych i zbuntowanych umysłów.

Odmowa publikowania reklam oraz przyjmowania grantów jest naszą główną zasadą. Nasza niezależność pochodzi od naszych czytelników.

OSRE

Europejska Organizacja Rewolucyjnych Socjalistów skupia tych, których poglądy są bliskie ERS, którzy chcą realizować te ideały. Jej celem jest walka w ukierunkowany sposób, aby wspierać I szerzyć rewolucyjne idee.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.