OSRE/Rébellion stelt zich voor: Autonomie, Antikapitalisme en Gemeenschap ( Nederlandse versie)

Rébellion is een Europees revolutionair-socialistisch magazine dat in 2002 opgericht werd. Het is de expressie van een gemeenschap gebonden bij een verplichting richting een radicale antikapitalistische autonomie.

Onze Praktijk

Wij zijn erop gericht reflectie en actie te verenigen. Het doel van het magazine is om de ontwikkelingen binnen de samenleving en haar complexiteit te begrijpen en de middelen te vinden om deze te veranderen. Om theoretische vooruitgang te realiseren en onze strijd effectief te organiseren, betekent dit dat we zowel individueel als collectief een veeleisende ethiek moeten volgen.

Voorbij links en rechts, verwerpen wij de achterhaalde verdelingen en roepen wij op tot de convergentie van de strijd tegen het systeem. Op ons niveau en met de middelen die we tot onze beschikking hebben, proberen we bij te dragen aan de opkomst van een radicaal alternatief. Zonder een dogmatisch en rigide politiek programma, steunen wij de eeuwigdurende theoretische constructie die samenhangt met de dagelijkse praktijk van de strijd van ons volk. Wij verwerpen iedere vorm van sektarische begrenzing. Rébellion moet gezien worden als een politiek middel ten dienste van praktische actie. Onze publicatie is een link tussen individuen en groepen die reageren op die inspanningen en bereid zijn om concrete actie te ondernemen.

Onze Posities

Wij zijn de erfgenamen van een lange strijd voor de emancipatie van de Europese arbeiders tegen kapitalistische overheersing en vervreemding. Wij bepleiten een vorm van socialisme dat rekening houdt met de identiteit van ieder volk binnen een sterk Europees bewustzijn van gedeelde afkomst en lot.

Wij verwerpen het centraliserende nationalisme en haar karikatuur, het separatistische micro-nationalisme. Om een oprechte en unieke vorm van socialisme te implementeren, verwerpen wij het bureaucratische staatssocialisme en ondersteunen elke soort van participerende, organische en directe democratie binnen een federalistische staat. Wij beschouwen het Europa van Brussel als een bespotting van de Europese soevereiniteit, die in complete tegenspraak is met het subsidiariteitsbeginsel en daarmee met de enige manier om weer een echte sociale band op te bouwen.

Wij pleitten voor een differentialistisch anti-racisme. Massa immigratie is een tragedie voor zowel de Europese volkeren als de ontwortelde migranten; allen zijn slachtoffers van het globalistische kapitalisme die als enig doel de ontwikkeling van het financialiserings (?) proces heeft.

Door de logica van de vernietiging van de natuur uit naam van winst te verwerpen, benadrukken wij de noodzaak voor een revolutionaire ecologisch bewustzijn . Wij verwerpen de ontmenselijking van ons leven uit naam van de ‘vooruitgang’ die door de markt gedicteerd wordt en we bevechten de technologische vervreemding (wij verwerpen trans-humanisme en elke poging om het leven te manipuleren).

Ons model is dat van een federalistisch Europa, dat respect heeft voor naties, volkeren, regio’s, lokale gemeenschappen en culturen. Een Europa wiens roep imperiaal is, als tegengesteld aan imperialistisch. Wereldwijd steunen wij de strijd van volkeren tegen de vernietiging van diversiteit en de kapitalistische uitbuiting van welke de Verengde Staten de belangrijkste, maar niet de enige exponent zijn.

Ons Redactioneel team

Ons magazine is het resultaat van geheel vrijwillig en onafhankelijk werk van schrijven, conceptualisering en verspreiding. Wij vertrouwen enkel op onze eigen krachten om onze ideeën en waarden te bevorderen. Ons redactionele werk is participatief en de niet ondertekende teksten zijn de collectieve expressie van ons team en diens reflectie. Interviews en ondertekende artikelen representeren niet per definitie onze redactionele lijn, maar staan altijd onderhevig aan open en uitgebreide debatten door middel van de confrontatie met ideeën die voortkomen uit vrije en rebellerende geesten. Het weigeren van advertenties en subsidies is een principekwestie voor ons. Onze onafhankelijkheid komt enkel door steun van onze lezers.
De OSRE

De Europese Revolutionaire Socialistische Organisatie verenigt hen die dezelfde manier van denken hebben als de ERS en die zichzelf concreet hebben toegelegd om deze idealen te bevorderen. Haar doel is om te participeren in de strijd op een doelgericht manier, om zo de ideeën van Rébellion te ondersteunen en te verspreiden.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.